• Jenis Tulisan
  • increase normal decrease    
  • black red green blue    
  • green blue purple
  • en  English
Selamat Datang, AWAM    |    Daftar    |    Log Masuk     |     Panduan Pantas
Utama > Artikel > Perancang Keluarga > Memilih Jantina Bayi [Bahagian 2]

Memilih Jantina Bayi [Bahagian 2]

 0 kongsi |  132 lihat

Foto kredit: https://www.freepik.com
 
Sejak dahulu lagi, nenek moyang kita mengamalkan petua dan pemakanan tertentu untuk mendapatkan jantina anak yang dikehendaki. Walau bagairnanapun, masih tiada sebarang penjelasan saintifik mengenai keberkesanan dan ketepatan amalan tersebut. Ketahui  bagaimana cara untuk menentukan jantina bayi dan sudut sains. 

FERTILITI 8 KONSEPSI

Penulis sendiri pernah mendengar kononnya untuk mendapatkan jantina tertentu, pasangan perlu memakan lebih banyak makanan beralkali, makanan laut dan sebagainya dan tidak kurang juga ada yang menasihatkan mengenai teknik dan cara ketika bersama suami isteri. Penulis ingin berkongsi beberapa maklumat secara saintifik berkaitan beberapa teknik moden dan juga teknik konvensional yang sering diamalkan oleh masyarakat kita bagi mendapatkan jantina kegemaran. Ia terbahagi kepada dua iaitu pra dan pasca implantasi yang berbeza matlamat dan hasilannya

Bagaimana penentuan jantina seorang bayi dilakukan?

Teknik Pemilihan Sperma

Secara semula jadi, proses persenyawaan bermula dengan pertemuan antara benih lelaki (sperma) dengan benih perempuan (ovum atau oosit). la berlaku di dalam salur falopio perempuan semasa tempoh subur seseorang wanita. Peratus kejayaan persenyawaan adalah antara 20 — 30% jika kedua-dua pasangan adalah subur. Peratusan ini semakin menurun sekiranya salah seorang atau kedua-duanya mempunyai masalah kesuburan. Kajian saintifik menunjukkan 30% masalah kesuburan berpunca daripada kaum lelaki, 30% wariita, 30% .faktor bersama dan selebihnya tidak dapat ditentukan.

Perkembangan teknologi dalam bidang rawatan kesuburan sentiasa berubah bagi tempoh 34 tahun setelah bayi pertama dari program persenyawaan beradas (IVF) bernama Loius Brown dilahirkan. Pengenalan Teknologi Bantuan Konsepsi dan Diagnosis Genetik Pra-implantasi (PGD) membolehkan saintis memahami den memungkinkan 'konsep pemilihan` embrio yang sihat dan seterusnya jantina bayi tersebut dilakukan.

Di dalam badan manusia, gabungan dua sel iaitu sel terkecil (sperma) dengan sel terbesar (ovum) adalah berlaku secara rawak dan pemilihan semula jadi dilakukan oleh badan. Satu per 20 juta sel sperma yang bernasib baik terpilih akan berjaya menembusi sel telur atau ovum dan seterusnya membentuk embrio sehinggalah kemudiannya dilahirkan selepas 36 — 38 minggu di dalam rahim ibu.

Semasa percantuman sel sperma dan oosit ini berlaku, proses pergabungan bahan kebakaan atau genetik (genotip) seseorang ibu dan bapa akan memberikan gabungan sifat (fenotip) serta jantina bagi bayi tersebut. Kod-kod genetik seperti sifat seseorang, warna mata, kulit, iras wajah, ikal rambut dan herjuta-juta maklumat lain termasuk jantina manusia akan terkandung di dalam susunan dan gabungan bahan yang dipanggil Asid Deoksiribonukleatida (DNA).

Pertama kali DNA ditemukan pada tahun 1868 oieh seorang saintis bernama Friedrich Miesher di Tubingen Jerman. la mempunyai struktur yang kompleks dan sukar difahami fungsinya. Namun, pada tahun 1953 dua orang saintis iaitu James Watson dan Francis Crick telah berjaya mengenal pasti apakah bahan gabungan utama DNA ini. Bersama dengan dua saintis lain iaitu Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin, mereka berjaya memodelkan bentuk struktur DNA iaitu jalinan berganda berpilin.

Rantalan lengkap ini dipanggil kromosom dan terkandung di  dalam semua sel somatik sama ada secara berganda (diploid - 46 kromosom) dan tunggal (haploid - 23) bagi sel kebakaan (sel genetik) seperti di dalam sperma dan oosit. Sudah diketahui bahawa kromosom (autosom) 1 - 22 yang menentukan sifat seseorang dan sebaliknya hanya satu sahaja iaitu genosom sama ada X dan Y (kromosom yang 23) bertanggungjawab menentukan kejantinaan seseorang

Bagaimana kromosom X dan Y ini menentukan jantina seseorang individu?

Sudah diketahui sperma yang akan menentukan kejantinaan seseorang kerana ia membawa salah satu kromosom Y atau X berbanding oosit yang hanya membawa genosom X sahaja. Sekiranya sperma yang berkromosom Y bergabung dengan genosom X dari oosit, maka akan terbentuk anak lelaki (kromosomnya XY). Sebaliknya jika sperma berkromosom X bergabung dengan genosom X oosit, maka ia adalah perempuan (XX). Berdasarkan pengetahuan ini,maka saintis telah ‘memanipulasi’ teknologi pemilihan sperma untuk meningkatkan peluang mendapat bayi dengan jantina tertentu.

Pada tahun 1970, Dr. Ronald J Ericsson telah menggunakan sperma berkepekatan tinggi dengan kromosom jantina yang dikehendaki untuk mendapatkan bayi yang akan dilahirkan dengan jantina tertentu. Teknik ini telah menghasilkan kadar kejayaan 70 - 72% anak lelaki dan 69 - 75 % anak perempuan. Pada ketika ini, masih banyak pusat rawatan kesuburan yang mengamalkan teknik Ericsson ini.

Bagaimana pemisahan sperma berlainari kromosom X dan Y ini dilakukan oleh santis?

Melalui teknik Ericsson, sperma berkromosom XY dan sperma berkromosom X diasingkan menggunakan sejenis turus yang diisikan dengan protein darah iaitu serum albumin manusia. Jisim kromosom X adalah lebih berat berbanding Y. lni membuatkan sperma berkromosom Y akan berenang jauh ke dalam turus tersebut manakala sperma berkromosom X akan 'tersangkut' pada serum dan akhirnya akan terbentuk dua lapisan sperma berkromosom Y dan X yang berkepekatan tinggi secara terpisah. Seterusnya, saintis akan mengasingkan kedua jenis sperma ini berdasarkan jarak perjalanannya. Walau bagaimanapun, ia tidaklah 'tulen` 100% dan masih terdapat 30% peluang untuk gagal memilih jantina seperti yang dikehendaki melalui teknik ini. Teknik ini kemudiannya diperbaiki dengan melakukan penyisihan sperma melalui 'in-vitro' oleh Dr. Glenn Spaulding pada pertengahan tahun 80-an. Dan pada akhir 90-an pula, ia ditambahbaik lagi dengan menandakan setiap DNA sperma X dan Y menggunakan sejenis perwarna berflorescen


Penilaian bacaan
 5
0%
 4
0%
 3
0%
 2
0%
 1
0%